Helmi-maaliskuussa toteutettu jäsenkysely on antanut arvokasta ja tarpeellista tietoa kamarin hallitukselle. Kyselyyn vastasi 33 henkilöä. Tämä merkitsee sitä, että kyselyn tulokset antavat hyvin kuvan koko kamarin ajatuksista. Suuri kiitos kaikille vastanneille.

Kysely kertoi, mitä kamaritoiminnalta halutaan ja mikä toiminnassa motivoi jäseniä. Kaverit, verkostot ja uuden oppiminen ovat ylivoimaisesti tärkeimmät syyt olla mukana. Yleisesti ottaen Kaarinan kamarin toiminta on mallikasta ja lähes toiveiden mukaista. Kamariin ollaan melko tyytyväisiä. Kamarin toimintaan haluttaisiin kuitenkin enemmän hauskuutta, positiivisuutta ja vapaamuotoisuutta.

Alle vuoden jäsenenä olleet ovat huipputyytyväisiä kamarin toimintaan. Vähinten tyytyväisiä ovat 1-2 vuotta jäsenenä olleet. Tätä kauemmin jäsenenä olleiden tyytyväisyys on keskimääräistä. Hallituksen on nyt syytä varmistaa, että kamari tarjoaa riittävästi mielenkiintoa myös tiiviin koejäsenvuoden jälkeen ja lunastaa koejäsenvuonna annetut lupaukset.

Toisaalta tyytyväisimpiä ovat ne jäsenet, jotka määrittelevät itsensä superaktiivisiksi. Tyytyväisyys ja aktiivisuus korreloivat voimakkaasti keskenään: vähiten tyytyväisiä ovat satunnaiset osallistujat. Kysely ei kerro, mikä on seuraus ja mikä on syy: osallistuvatko vain tyytyväisimmät kamarin toimintaan vai tuoko osallistuminen mukanaan tyytyväisyyden.

Hallitus ottaa jäsenistön kyselyssä antamat terveiset vakavasti. Toimintaa suunnataan niiden mukaisesti. Kyselyn tuloksista ja toimenpiteistä on tarkoitus keskustella yhdessä koko jäsenistön kanssa jäsenvalintakokouksessa syyskuussa.

teksti Samuli Bergman