Yhteysalusliikennettä kehitettävä ilman matkustajamaksuja

Airiston Nuorkauppakamari on huolissaan Turun saariston tulevaisuudesta mikäli liikenne- ja viestintäministeriön esittämä yhteysalusliikenteen maksullisuus toteutuisi. Maksullisuuden myötä saariston matkailuyrittäjä, kalastaja tai maanviljelijä olisi eri asemassa kuin mantereella toimiva kilpailija.  Myös saariston asukkaiden päivittäiset työ- ja koulumatkat nousisivat kohtuuttoman kalliiksi.  − Olemme haastatelleet saaristossa toimivia yrityksiä ja heidän huolensa on todella suuri, sanoo Airiston Nuorkauppakamarin projektipäällikkö Otto Salonen.  − Eräs matkailuyrittäjä mm. kertoo, että sen jälkeen kun uutisointi yhteysalusliikenteen mahdollisesta maksullisuudesta alkoi, he eivät ole saaneet yhtään mökkivarausta suomalaisilta asiakkailta. Lauttamaksut kun kaksinkertaistaisivat kalastusporukoiden viikonlopun kustannukset. Sama yrittäjä kertoo, että lasten päiväkotikuljetukset tulisivat maksamaan 800 euroa kuukaudessa ja kerran viikossa tehtävät kauppamatkat maksaisivat 8 000 euroa vuodessa. − Ministeriö on laskenut yhteysalusliikenteen maksullisuuden tuovan valtiolle noin 4 miljoonan euron säästöt, josta ajoneuvojen kuljetusmaksujen odotetaan tuovan 1,9 miljoonaa euroa. Laskelma perustuu arvioon, jonka mukaan matkustajamäärät pysyisivät nykyisellään.  Arvioidut lipputulot esitetyillä hinnoilla jäisivät todennäköisesti kuitenkin saavuttamatta.  − Ministeriö on myös esittänyt, että yhteysalusliikenteen maksullisuus on välttämätön edellytys markkinaehtoisen liikenteen kehittymiselle saaristoalueella. Sinällään jo hyvin optimistisessa kannattavuuslaskelmassa liikennöintikuluista tulisi vain 23 % lipputuloista. Tämä osoittaa, että ilman valtion tukea saariston asukkaiden tarpeita vastaavan markkinaehtoisen lauttaliikenteen käynnistyminen ei ole realistinen tavoite.  − Yrittäjyyden huomattava vaikeutuminen saaristossa aiheuttaisi myös yhteisöverojen menetykset. Airiston Nuorkauppakamari on lähettänyt lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle, jossa se ehdottaa maksullisen yhteysalusliikenteen sijaan sen kehittämistä sekä tarpeen vaatiessa reittien ja aikataulujen optimointia.  Lisätietoja: Airiston Nuorkauppakamari ry, projektipäällikkö Otto Salonen, puh. 040 549 8002 ja tiedottaja Henrik Helin, puh. 044 282...