Koulutus: Palkitsemisjärjestelmät ja sitouttaminen – Työntekijän ja organisaation molempien näkökulmasta

Lounaskoulutus. Paikka ja aika tarkentuu myöhemmin.