Tuottava Idea 2015 – Kaarina voittoon!

Tuottava Idea 2015 – Kaarina voittoon!

Tuottava idea on Suomen vanhin innovaatiokilpailu ja nuorkauppakamarien merkittävin vuosittainen yhteiskunnallinen hanke.  Kamarit eri puolilla Suomea etsivät jälleen suomalaisia menestystarinoita mukaan kilpailuun. Kilpailussa on kolme sarjaa: yritys-, yhteiskunta- ja palveluliiketoimintasarjat.

Tuottava Idea -kilpailun avulla edistetään innovatiivisuutta ja etsitään uusia, tuottavia ideoita jo 37:n kerran. Kilpailun tarkoitus on lisätä yrittämisen yleistä arvostusta korostamalla omiin ideoihin perustuvien ja riskejä ottavien päätöksentekijöiden merkitystä kansantaloudelle sekä hyvinvoinnin lisäämiselle.

Suomi on jaettu neljään alueeseen (A, B, C ja D), josta jokaisesta voittajat ja kunniamaininnan saaneet ideat jatkavat kansalliseen kisaan. Tänä vuonna Kaarinan kaupunki voitti alue A:n palveluliiketoimintasarjan.

Alue A voittajat 2015:
Yrityssarja: Foodduck leviteannostelija, Foodduck Oy
Yhteiskuntasarja: Kasvuyrittäjäpalvelu, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Palveluliiketoimintasarja: Säde Seniorien perhehoitokylä, Kaarinan kaupunki

Kunniamaininnat:
Laitilan Proegg proteeinismoothie, Munax
BTTN, The Button Corporation Oy
Genomitiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa, Abomics

 

Raadin perustelut voittajista:

Foodduck leviteannostelija, Foodduck Oy
Raadin mielestä ideassa on monta hyvää asiaa. Hygienian paraneminen ja jätteiden määrän väheneminen toivat yhteiskunnallista lisäarvoa. Itse idea oli uniikki ja sillä on hyvät kansainvälistymisen edellytykset. Aloituskynnys laitteen käyttäjälle on pieni ja kustannussäästöt ovat huomattavat. Idealla on paljon potentiaalisia käyttäjiä ja hyvät kasvunäkymät. Idea ei tuo hyötyä pelkästään laitteen myyjälle, vaan myös laitteen loppukäyttäjälle sekä ravintolapalvelun tuottajalle. Tuote ja sen tuomat hyödyt on ymmärretty ja tuotu esiin erinomaisesti.

Kasvuyrittäjäpalvelu, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Raadin mielestä idea on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä. Palvelu on kymmenkertainen verrattuna perinteisiin kasvuyrityshankkeisiin ja sillä on vahva työllistämisvaikutus PK sektorilla. Raati piti erittäin positiivisena, että kiinnitetään huomiota juuri pienten ja keskikokoisten yritysten kasvumahdollisuuksiin, eikä keskitytä vain suuriin yrityksiin. Kasvuyrittäjäpalvelussa saadaan parhaat yritykset nopeasti jatkokasvuputkiin, jotta kasvu ei pysähdy. Lisäksi ideassa oli hienoa asiantuntijaverkoston hyödyntäminen ja alueellinen yhteistoiminta. Alle 50 hengen PK yritysten kasvulla voitaisiin korvata nykyistä tuontia omilla kotimarkkinatuotteilla ja parantaa vaihtotasetta.

Säde Seniorien perhehoitokylä, Kaarinan kaupunki
Raadin mielestä hoitokylä on inhimillinen ratkaisu ja tarjoaa perheenomaisen elinympäristön vanhuksille. Tulevaisuudessa vastaavan palvelun tarve kasvaa entisestään ja on tärkeää voida tarjota ratkaisua laitosten vuodepaikkojen ja kalliiden yksityisten hoitokotien välille. Perhehoitokylässä vanhukset pysyvät aktiivisina ja voivat halutessaan edelleen tuottaa itsekin hyötyä yhteisölle esimerkiksi kasvimaata viljelemällä tai auttamalla paikkojen ylläpidossa. Perhehoitokylä lisää elämän laatua. Idean todennettu säästö on hyvin laskettu auki ja auttaa kestävyysvajeen pienentämisessä. Lisäksi itse rakennuksissa on otettu huomioon ympäristö ja energiatehokkuus.

Kunniamaininnat:
Laitilan Proegg proteeinismoothie, Munax
Raadin mielestä idea oli vahva voittajakandidaatti yrityssarjassa. Idealle on suuri markkinapotentiaali ja se on ainutlaatuinen raaka-aineensa puolesta.

BTTN, The Button Corporation Oy
Raadin mielestä idealla on kansainvälistä potentiaalia. Se on yksinkertainen ratkaisu monimutkaisiin asioihin.

Genomitiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa, Abomics
Raadin mielestä tämä on mullistava keksintö, joka tarjoaa mahdollisuuksia parantaa lääkityksen tehoa ja vähentää turhaa lääkekuormitusta. Tulevaisuuden mahdollisuudet ovat todella suuret ja tästä keksinnöstä voi tulla vielä vaikka miten merkittävä.

Kaikki yllämainitut ideat jatkavat kansallisen raadin arvioitavaksi. Kansalliset voittajat julkistetaan marraskuussa uudistuneessa Kauppakamari Forumissa Helsingissä.

Alue A:n tuomaristoon kuuluivat:
Kirsi Wendelin-Arponen, Asiakkuuspäällikkö, Varsinais-Suomen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus
Tiina Jaatinen, Yhteyspäällikkö, Turun kauppakamari
Juha Hämäläinen, Yksikönjohtaja, Mehiläinen
Matti Löyttyniemi, Turun Liikemiesyhdistyksen Puheenjohtaja
Henri Wibom, Toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Satu Harkke, Sarjayrittäjä, KMS Consulting of Finland
Koollekutsujana toimi Alue A:n alueprojektipäällikkö Terhi Vieno Aurajoen Nuorkauppakamarista.

 

Tuottava_idea_600px

Palkintojenjako järjestettiin Turun Kauppakamarin tiloissa. Kuvassa Kaarinan kaupungin edustajat kaupunginjohtaja Harri Virta ja vanhuspalvelujohtaja Seija Sjöblom. Kaarinan Nuorkauppakamarin pj Pasi Tocklin. Idean ehdottaja / hakemuksen laatija Maija Hanhiala.