AR­TIK­KE­LIT

9.10.2021
Pitkän hil­jai­se­lon jälkeen, lokakuun en­sim­mäi­nen päivä Kuusiston Maa­mies­seu­ran talolla koh­dat­tiin. Airiston nuor­kaup­pa­ka­ma­rin jäsenet kokoon­tui­vat jo­ka­vuo­ti­sen jä­sen­va­lin­ta­kokouk­sen sekä paljon odo­tet­tu­jen ra­pu­juh­lien pariin.
13.9.2021
Menneenä vii­kon­lop­pu­na Turussa jär­jes­tet­tiin A-alueen alue­vaa­li­kokous, jossa valittiin toi­mi­joi­ta alueen virkoihin sekä päästiin pitkästä aikaa tapamaan ka­ma­ri­kol­le­goi­ta alu­eel­tam­me. Kokous jär­jes­tet­tiin upeassa Hotel Kakolan miljöössä ja Le­gen­da­teh­taak­si nimetyn kokouksen jär­jes­te­lyis­tä vastasi Auranmaan Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri.
14.6.2021
Tänä vuonna pää­tet­tiin uusia kamarin net­ti­si­vut, jotka jo kai­pa­si­vat uu­dis­ta­mis­ta.
24.9.2020

Korona on muuttanut maailmaa ja olemme lukeneet miten osa ihmisistä on jäänyt loukkuun etätöihin ja sen ai­heut­ta­maan yk­si­näi­syy­teen. Kun kontaktit työ­ka­ve­rei­hin jäävät etä­pa­la­ve­rei­den varaan, niin aikaa kuu­lu­mi­sien vaih­ta­mi­seen ei ole löytynyt yhtä paljon kuin kas­vok­kain teh­tä­väs­sä työssä.

9.9.2020

Viime vii­kon­lop­pu­na Suomen Nuor­kaup­pa­ka­ma­rit viettivät A-alueen vaa­li­kokous­ta Marinassa ja Turun Seu­ra­huo­neel­la. Vaa­li­kokouk­sen jär­jes­tä­ji­nä toimi tällä kertaa Aurajoen Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri.

14.8.2020

Mistä hal­li­tus­hom­mas­sa on kyse? Pääsemme porukalla to­teut­ta­maan kamarin toimintaa omalla tyy­lil­läm­me. Jokainen hal­li­tus­lai­nen vastaa omasta alu­ees­taan ja toimii oman tiiminsä johtajana.

Arkisto

Avainsanat

Yh­teys­tie­dot

Airiston nuorkauppakamari ry
PRES Veera Sahlberg

+358445457210
pres@airistojc.fi

Linkit

Alue A sivut:

https://www.a.nuorkauppakamarit.fi/


Nuor­kaup­pa­ka­ma­rei­den valtakunnalliset sivut:

https://nuorkauppakamarit.fi/


Toimintaa tukemassa:

1619106887064_vl%20valkoinen.png-me
1624173391752_mehilainen_logo.png-me
1624173503669_OP_Turun_Seutu_nega_vasen.png-me
1637429638310_Katariina_logo_white.png-me
1637430335100_JennynKukka-Logo_valk-vaaka-Med.png-me
1637607049448_Piikki%C3%B6n%20Kukkakauppa%20logo%20nega%20(2).png-sm

© Airiston Nuorkauppakamari 2021