29.7.2020käytöstapoja veneilijöille

Tur­val­li­nen kiinnitys on suun­ni­tel­tu

Veneily pää­sään­töi­ses­ti on helppoa, sillä kaistaa riittää. Veneen ir­rot­ta­mi­nen lai­tu­ris­ta on myös yleensä helpompaa kuin kiin­nit­tä­mi­nen. Jopa kokeneet ve­nei­li­jät välillä unohtavat, että jokainen kiinnitys on suun­ni­tel­ta­va ja käytävä läpi kiin­nit­tä­vän miehistön kanssa. Tällöin tulee muistaa, että kapteenin sana on laki – kukaan ei voi alkaa soo­loi­le­maan oman mielen mukaan köysien kanssa kiin­ni­tyk­ses­sä.


Huviveneilyssä yleensä kapteeni on sama henkilö, joka on ruorissa. Hänen tulee miettiä, miten kiinnitetään, tuleeko perä vai keula ensin kiinni – painaako tuuli jostain. Tämän jälkeen ennen kiinnitystä tulee kerätä miehistö eli kiinnittävät henkilöt ja kertoa suunnitelma heille. Kun tuuli painaa ja tila on ahdas, on tärkeä mennä kapteenin suunnitelman mukaan. Miehistö ei voi alkaa omin päin tekemään ratkaisuja, sillä kapteeni ei voi kommunikoida muille tai tietää. Kapteenin tulee voida luottaa siihen, että tehdään kuten hän on neuvonut.


Jos veneessä on lapsia, heille tulee JOKA KERTA muistuttaa, että kiinnityksen aikana lapset istuvat paikallaan. Lapset helposti haluavat mennä reunalle katsomaan laituria tai yrittävät kiivetä maihin ennen kuin vene on kiinni. Tämä aiheuttaa suuria vaaratilanteita. Kiinnitys voi epäonnistua, koska lapset ovat tiellä tai vielä pahemmassa tapauksessa lapsi tippuu laiturin ja veneen väliin.

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä on köysien kunto. Köysissä ei voi olla solmuja ja köysiä on oltava riittävästi. Ei pidä luottaa siihen, että muutama solmuinen metrin pätkä riittää satamassa ja että bensalaiturissa on köydet valmiina. Veneessä pitää olla muutama lyhyt ja yksi yli 10m köysi erilaisia kiinnitystilanteita varten. Jokaisen irrotuksen jälkeen köydet tulee avata ja laittaa kerittynä paikalleen, jotta ne löytyvät seuraavaan kiinnityskertaan valmiina.

Joskus kokemus rajaa suun­ni­tel­mal­li­suu­den ulos, kun esimerkiksi tullaan tuttuun kotirantaan tuhannetta kertaa. Kaikissa muissa tapauksissa kapteenin tulee aina suunnitella kiinnitys ja kertoa suunnitelma muille.


Karl-Johan Spiik
Jäsen

1616668943139_Artikkelikuva%202.jpg-me

Yh­teys­tie­dot

Airiston nuorkauppakamari ry
PRES Veera Sahlberg

+358445457210
pres@airistojc.fi

Linkit

Alue A sivut:

https://www.a.nuorkauppakamarit.fi/


Nuor­kaup­pa­ka­ma­rei­den valtakunnalliset sivut:

https://nuorkauppakamarit.fi/


Toimintaa tukemassa:

1619106887064_vl%20valkoinen.png-me
1624173391752_mehilainen_logo.png-me
1624173503669_OP_Turun_Seutu_nega_vasen.png-me
1637429638310_Katariina_logo_white.png-me
1637430335100_JennynKukka-Logo_valk-vaaka-Med.png-me
1637607049448_Piikki%C3%B6n%20Kukkakauppa%20logo%20nega%20(2).png-sm

© Airiston Nuorkauppakamari 2021