24.9.2020yleinen

Yh­dis­tyk­sis­tä apua Korona-ti­lan­tee­seen

Korona on muuttanut maailmaa ja olemme lukeneet miten osa ihmisistä on jäänyt loukkuun etätöihin ja sen ai­heut­ta­maan yk­si­näi­syy­teen. Kun kontaktit työ­ka­ve­rei­hin jäävät etä­pa­la­ve­rei­den varaan, niin aikaa kuu­lu­mi­sien vaih­ta­mi­seen ei ole löytynyt yhtä paljon kuin kas­vok­kain teh­tä­väs­sä työssä.

Suomi on täynnä hienoja yhdistyksiä, jotka kaipaavat hyviä jäseniä riveihinsä. Monet yhdistyksistä toimivat paikallisesti ja siksi liittymällä yhdistykseen saa kaupan päälle ystäviä lähiympäristöstä. Yhdistyskenttä toimii yleensä hieman verkkaisempaan tahtiin kuin hektinen työelämä, joten kuulumisten vaihtamiseen on enemmän aikaa.


Turvallisuus on otettu useiden yhdistysten toiminnassa hyvin huomioon. Massatapahtumien järjestämisestä on luovuttu suositusten mukaan ja sen tilalle on tullut pienemmän mittakaavan tapaamisia sekä etäkoulutuksia.


En voi luvata, mutta omakohtaisesti olen saanut kokea, että yhdistyksiin kuulumisesta on apua myös työnhaussa. Jos näytät kannuksesi yhdistyksessä, niin se huomataan ja tieto osaamisestasi välittyy tekemisen kautta yhdistyksen jäsenille ja siitä eteenpäin heidän lähipiirilleen.


Oli sitten mielenkiintosi aiheena ympäristönsuojelu, itsesi kehittäminen tai liikunta, niin aina löytyy yhdistys tai seura, joka on toiminnallaan tukemassa ja tekemässä sitä mitä sinua kiinnostaa. Älä siis pelkää naapuriasi vaan ota häneen yhteyttä yhdistyksen kautta.


Antti Salmilahti


Puheenjohtaja 2020, Airiston Nuorkauppakamari Ry

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Airiston nuorkauppakamari ry
PRES Veera Sahlberg

+358445457210
pres@airistojc.fi

Linkit

Alue A sivut:

https://www.a.nuorkauppakamarit.fi/


Nuor­kaup­pa­ka­ma­rei­den valtakunnalliset sivut:

https://nuorkauppakamarit.fi/


Toimintaa tukemassa:

1619106887064_vl%20valkoinen-me.png
1624173391752_mehilainen_logo-me.png
1624173503669_OP_Turun_Seutu_nega_vasen-me.png
1637429638310_Katariina_logo_white-me.png
1637430335100_JennynKukka-Logo_valk-vaaka-Med-me.png
1637607049448_Piikki%C3%B6n%20Kukkakauppa%20logo%20nega%20(2)-sm.png

© Airiston Nuorkauppakamari 2021