8.7.2020käytöstapoja veneilijöille

Solmut muualla kuin köysissä, veneen nopeuden yksikkö

Merellä nopeudet mitataan solmuissa. Kuitenkin no­peus­ra­joi­tuk­set il­moi­te­taan km/h merellä olevissa tauluissa. Kun kokematon veneiliä näkee no­peus­ra­joi­tuk­sen, hän vertaa lukua veneen nopeuden mittariin ja näin ajaa melkein kak­sin­ker­tais­ta nopeutta. On­gel­mak­si tulevat kapeat väylät tai satama-alueet, joissa no­peus­ra­joi­tuk­sel­la pyritään eh­käi­se­mään vaa­ra­ti­lan­tei­ta sekä aaltoja.

Normaalisti kapeissa kohdissa merellä nopeusrajoitus on 11 km/h ja satama-alueialla 4 km/h. Kun vene ajaa samaa vauhtia solmuissa, aiheuttaa hän ongelmia muille. 1 solmu = 1 meripeninkulma tunnissa = 1,852 km/h. Nopeusrajoituksen km/h saa solmuiksi jakamalla siis taulussa näkyvän luvun luvulla 1,852. Lopputulos on solmuja, joita veneen mittarin näyttää.


Välillä kapeissa kohdissa on vain aaltojenteon kielto. Tällöin 5-7 metrisellä kevyellä veneellä voidaan ajaa plaanissa, eli liu’ussa. Tällöin vene tekee pienemmät aallot kuin pienemmällä nopeudella. Kuitenkin aaltojenteon kiellon kohdalla usean veneen sattuessa paikalle, on järkevämpää hidastaa nopeutta vaaratilanteiden välttämiseksi.


Karl-Johan Spiik
Jäsen

1617864150156_Solmut%20muualla%20kuin%20k%C3%B6ysiss%C3%A4-me.jpg

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Airiston nuorkauppakamari ry
PRES Katri Raitala

+358405204956
pres@airistojc.fi

Linkit

Alue A sivut:

https://www.a.nuorkauppakamarit.fi/


Nuor­kaup­pa­ka­ma­rei­den valtakunnalliset sivut:

https://nuorkauppakamarit.fi/


Toimintaa tukemassa:

1619106887064_vl%20valkoinen-me.png
1624173391752_mehilainen_logo-me.png
1624173503669_OP_Turun_Seutu_nega_vasen-me.png

© Airiston Nuorkauppakamari 2021